3124820902_7118c1ba06.jpg

有時候,我們會後悔開始,

如果沒有開始,我們也許可以永遠回味當時那種互相探聽,

互相猜測的興奮!

假如沒有和你開始,我會有什麼樣不同的際遇?

不管會有什麼結果?

但我還是寧願跟你開始,因為我更想知道和你相愛的滋味~~                                        

 

 

 

 

張小嫻 <在天涯尋覓你>

 

 

創作者介紹

A Room of Beryl's Own

貝柔 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()